top of page
VÄLKOMMEN TILL
MARTALL PSYKOLOGI
färglogga_edited.png

Här finner du psykologisk behandling på mottagning i centrala Stockholm.

HEJ

Martall psykologi drivs av mig Lina Bratt och jag är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapitutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi).  Jag vidareutbildar mig just nu till specialistpsykolog med inriktning på Psykologisk Behandling/Terapi och jag läser även att bli legitimerad psykoterapeut vid Institutet för Kognitiv Beteendeterapi. Jag tar emot patienter fysiskt via min mottagning på Söder i Stockholm men även online.

Lina-Martall-3_websize_edited_edited.webp

BEHANDLING

Behandlingen sker huvudsakligen utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Schematerapi. Varje människas behov är unikt och därför anpassar jag behandlingens utformning individuellt. All behandling sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det terapeutiska arbetet sker i spänningsfältet mellan det du berättar om som expert på ditt eget liv och mitt sätt att som terapeut applicera mina kunskaper. Jag eftersträvar att du som min klient får ett engagerat, varmt och förtroendeingivande bemötande.  

KBT

I KBT fokuserar vi på det som är här och nu och metoden har visat sig effektivt för en rad olika psykiska problem och tillstånd så som behandling av ångest, oro, nedstämdhet, depression, stress, tvångssyndrom, fobier, sorg, eller om du befinner dig i en kris. Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter på psykisk ohälsa och därför kan fysisk aktivering ingå som en del i behandlingen, i så fall anpassat efter egna förutsättningar.


UTBILDNINGSTERAPI
Utbildningsterapi kommer att erbjudas i begränsad form till ett reducerat pris. I min utbildning på psykoterapeutprogrammet ingår patientarbete under handledning. Handledningen sker utifrån inspelade terapisessioner vilka analyseras av mig själv, men ibland även tillsammans med ett par kolleger och handledare/lärare, för professionell rådgivning. Filminspelningarna ses som arbetsanteckningar och förvaras därför under samma sekretess som journalhandlingar under samtalsterapins gång. Inspelningarna raderas fortlöpande.

SCHEMATERAPI

Schematerapi tillhör KBT-skolan men har större fokus på kontakten mellan psykolog och klient. När KBT inte räcker till, och problemen förstås bättre utifrån tidigare erfarenheter, så erbjuder schematerapi en god förståelse för hur problemen uppstått och har lett till bestående och svårföränderliga tankar, känslor och minnen som leder till problematiska och destruktiva beteendemönster. Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi och fungerar väl om problematiken förstås bättre utifrån erfarenheter i barndomen och om problemen är långvariga eller mer relationsbetingade.

Jag är född och uppvuxen på Gotland men bor nu i Stockholm med min man och våra två barn. Jag utbildade mig vid Umeå universitet och tog examen våren 2015. Under mina första år som psykolog jobbade jag i Malmö och bodde i Lund. Jag tycker om att spendera tid med vänner och familj och har ett stort intresse av att vara fysiskt aktiv. Jag har bott och studerat utomlands i flera olika länder och tycker om att resa och upptäcka nya platser. Min nyfikenhet och öppenhet är genomgående i det jag gör. 

 

​ Jag har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling och har genom åren mött många olika klienter under mina år som verksam psykolog inom primärvården. I den offentliga vården behöver resurserna räcka till många och insatserna begränsas till det mest aktuella och  därför blir terapierna  ofta korta.  I samband med min vidareutbildning växte en önskan om att kunna erbjuda en mer helomfattande och djupgående psykologisk behandling för de som vill och behöver det.

Därför är jag nu glad att jag har möjlighet att välkomna dig till Martall Psykologi.

färglogga_edited.png

Martallar är vanliga längs Gotlands kust och blev inspiration till loggan skapad av Grafisk Designer Sofie Eriksson för Martall Psykologi AB. 

559437-4968

OM MIG

MOTTAGNING

Behandlingen är individuell och sker fysiskt via mottagning på Bastugatan 39 i Stockholm men kan även tillgodoses online via en krypterad videotjänst. Bedömningen och eventuell behandlingsplanering utgår från varje persons önskningar, behov och förutsättningar, från några enstaka konsultationer till en längre psykoterapi om så önskas.

Första besök

60 min

1200 kr

Återbesök

45 min

1200 kr

Utbildningsterapi

45 min

800 kr

Du betalar via Swish eller faktura. Avbokning görs 24 h innan avtalad tid.

BASTUGATANS PSYKOLOGMOTTAGNING

Bastugatan 39

118 56 Stockholm, Sweden

bottom of page