Gotlänsk badplats

SKYLTDESIGN & LAYOUT

2019

En populär badplats på Gotland ville anordnarna och skapa större arrangemang till besökarna så att badplatsen behåller en trevlig miljö.

Genom att investera i nya skyltar med information och trivselregler om badplatsen på svenska, engelska och tyska är förhoppningen att utöka ansvaret.

Designen på skyltarna är anpassade till den befintliga miljön med sin simplicitet.