top of page

Gotlänsk badplats

SKYLTDESIGN & LAYOUT

2019

En populär badplats på Gotland ville anordnarna och skapa större arrangemang till besökarna så att badplatsen behåller en trevlig miljö.

Genom att investera i nya skyltar med information och trivselregler om badplatsen på svenska, engelska och tyska är förhoppningen att utöka ansvaret.

Designen på skyltarna är anpassade till den befintliga miljön med sin simplicitet.

bottom of page