top of page

VISUAL IDENTETY

LOGO DESIGN

EGET PROJEKT

I sammanband av avslutade studier och denna portfolio har jag tagit fram en ny visuell identitet/branding som representerar mig som grafisk designer. 

Baserad på min gotlänska bakgrund med jordnära färger har jag tagit fram en färgpalett som representerar den gotlänska naturen, arkitekturen och mig själv. Formerna är mer illustrativa och mjuka för att visa mitt personliga uttryck. 

bottom of page